Polityka prywatności§1. Informacje ogólneNiniejsza polityka dotyczy Serwisu funkcjonującego pod adresem url: https://spacecode.pl/

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest SPACEHOUSE MATEUSZ JAKUBIEC, NIP: 5472236238, REGON: 524494960, adres: Bielsko-Biała, ul. Kowalska 26, 43-316, email: [email protected]

Adres kontaktowy poczty elektronicznej: [email protected]

Operator jest Administratorem danych osobowych w zakresie danych podawanych dobrowolnie.§2. Sposób pozyskiwania danychAdministrator realizuje funkcje pozyskania informacji poprzez:

a) dobrowolnie przekazane dane w sposób pośredni lub bezpośredni np.: rozmowy telefoniczne, korespondencja elektroniczna e-mail, korespondencja tradycyjna, spotkania.

b) zapisywanie w urządzeniach plików cookies.§3. Czas przetwarzania danych osobowych.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane.

W czasie niezbędnym do spełnienia prawnych (w tym przepisami o rachunkowości) lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisach o archiwizacji.§4. Cele przetwarzania danych osobowych.Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: kontaktu z Klientem, realizacji zobowiązań wynikających z umowy, rozpoznania potrzeb Klienta i prezentacji ofert.

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych innym odbiorcom, w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze.§5. Prawa podmioty, którego dane osobowe dotycząPodmiot, którego dane osobowe dotyczą, może żądać dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.

Przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych zrealizowanego do momentu jej cofnięcia.

Przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (PUODO).§6. Informacja o plikach cookiesStrona https://spacecode.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Użytkownikowi serwisu przysługuje uprawnienie do wyłączenia obsługi plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.